Sme aj na sociálnych sieťach

Bitcoin

Kryptoslovník: Čo znamená HODL, FOMO, FUD, KYC, Shitcoin, seed či veľryba?

Článok

Bitcoin
Zdroj: Pixabay.com

Kryptomenoví nováčikovia môžu byť častokrát pri čítaní článkov alebo diskusií na sociálnych sieťach zmätení z početnosti rôznych špecifických výrazov alebo skratiek, ktorým nerozumejú. Práve pre nich sme pripravili tento kryptoslovník, ktorý tie najčastejšie špecifické pojmy vysvetľuje.

Ak preferujete pred textom video, vysvetlenie najčastejších kryptopojmov si môžete pozrieť tu:

Bullish / bull / býky

Pojem Bullish je spojený s býkmi, ktoré sú pri obchodovaní synonymom pre pozitívnu náladu na trhoch. Ak sa hovorí, že trh je bullish, alebo že správa je bullish, myslí sa tým, že ide o optimistickú správu, po ktorej by mohol nasledovať rast ceny daného aktíva. Rovnako tak môžeme chápať aj vyjadrenia typu býčie správy či bullrun, alebo po slovensky beh býkov, teda dlhodobá pozitívna nálada na trhu.

Bearish / bear / medvede

Pojem bearish je spojený s medveďmi, ktoré sú na troch synonymom pre negatívnu náladu.  Ak sa teda hovorí, že trh je bearish, znamená to, že na trhu panuje medveď, čiže negativizmus a očakávanie ďalšieho poklesu ceny. Ak sa povie, že správa je bearish, znamená to, že môže mať negatívny dopad na cenu s ňou súvisiaceho aktíva. Rovnako môžeme chápať aj pojem bearmarket (teda trh medveďov).

Centralizácia

V súvislosti s kryptomenami vnímame centralizáciu ako neželaný jav, nakoľko pointou kryptomien je, aby fungovali bez centrálneho bodu – teda entity, ktorá má dominantné postavenie a dokáže sama bez férového zapojenia sa ostatných účastníkov trhu robiť rozhodujúce rozhodnutia o danej kryptomene. Ak sa teda v súvislosti s kryptomenami hovorí, že nejaká kryptomena je centralizovaná, zväčša sa to myslí ako kritika.

Decentralizácia

Cieľom väčšiny kryptomien je dosiahnuť stav decentralizácie, pri ktorom daný projekt (kryptomena) nemá žiadnu centrálnu entitu, ktorá by dokázala sama o sebe ovplyvniť či už pozitívne alebo negatívne funkčnosť alebo bezpečnosť danej kryptomeny. Pri skutočne decentralizovanej kryptomene je teda nemožné bez súhlasu nadpolovičnej väčšiny meniť pravidlá hry. Ako príklad možno použiť Bitcoin, ktorý vďaka decentralizácii nie je možné vypnúť, nie je možné zvrátiť jeho predošlé transakcie či nie je možné upraviť jeho vopred stanovený počet.

DeFi

DeFi je skratka pre pojem decentralizované financovanie. Ide ako akúsi nadstavbu budovanú na základoch existujúcich kryptomien, ktorá umožňuje používať – respektíve experimentovať – s rôznymi druhmi finančných služieb ako sú napríklad pôžičky bez toho, aby sme na to potrebovali centrálnu entitu – teda banku alebo burzu.

DIP

Dip je skratka pre prepad ceny. Keď sa povie „kúpili dip“, znamená to, že nejaká entita využila “dip” na lacnejší nákup. Obľúbený je aj vulgárnejší pojem BTFD respektíve „Buy the Fucki** Dip“, čo v preklade znamená “kúpte ten skurv** prepad”

DYOR

Dyor je skratka pre pojem „Do your own research“ (urob si vlastný výskum) – častokrát túto skratku používajú najmä skúsenejší účastníci trhu, ktorí už nevládzu odpovedať nováčikom na ich občas triviálne otázky, no ide o radu, ktorú netreba podceňovať. Pred každou investíciou by si mal investor naozaj urobiť aj dôkladný vlastný prieskum a nespoliehať sa len na rady iných častokrát tiež nie príliš dobre informovaných ľudí na sociálnych sieťach.

ERC-20, ERC-721, TRC20…

ERC-20 tokeny sú tokeny, ktoré boli dizajnované a sú používané v rámci Ethereum siete na základe jej štandardov, teda programovacích pravidiel. Poznáme napríklad ERC-721 tokeny, čo je vlastne len iný štandard pre nezameniteľné tokeny, ktorým hovoríme NFT tokeny. Stretnúť ste sa mohli aj s pojmom TRC20 tokeny, čo je obdoba ERC20 tokenov, avšak na sieti Tron.

FOMO

FOMO je skratka pre pojem „Fear of Missing Out“ – čiže strach z premeškanej príležitosti. FOMO podliehajú najmä neskúsení účastníci trhu, ktorí nakupujú v čase obrovskej eufórie, čo častokrát k vedie k ich veľkým stratám po výbere ziskov, ktoré realizujú investori vstupujúci do trhu oveľa skôr. Nepodľahnúť FOMO teda môže byť jeden zo základov úspešnej investície.

FUD / Fear, Uncertainty and Doubt

FUD je pojem, ktorý je spájaný so šírením poplašných správ, ktoré sú častokrát zveličené s cieľom spôsobiť na trhu paniku. Najmä v kryptosektore sú FUDy bežnou záležitosťou. Azda tie najbežnejšie sa objavujú v súvislosti s poplašnými správami o zákaze ťažby Bitcoinu v Číne. Vyzerá to však tak, že kryptotrh, najmä v súvislosti s Bitcoinom rokmi dozrieva a tieto poplašné správy už nemajú taký zásadný vplyv na cenu ako v minulosti.

Fundament

Pod pojmom fundamenty si môžete predstaviť súhrn silných stránok alebo noviniek ohľadom daného projektu. Ak sa teda povie, že Bitcoin má silné fundamenty, môže sa pod tým myslieť napríklad to, že v poslednej dobe sa v súvislosti s ním zmieňujú pozitívne správy.

Halving

Halving je pojem pre delenie odmeny pre ťažiarov Bitcoinu o polovicu. Ide o vopred stanovený a nemenný proces, ktorý sa deje zhruba každé štyri roky. Posledný halving v maji 2020 znížil odmenu pre ťažiarov BTC z 12.5 BTC za jeden vyťažený blok (cca 10 minút) na 6.25 BTC. Ďalší halving v roku 2024 zníži odmenu už len na 3.125 BTC a tento proces bude pokračovať aj v nasledujúcich desaťročiach. Halving prispieva k tomu, že inflácia Bitcoinu sa neustále znižuje, vďaka čomu sa stáva čoraz vzácnejší. O halvingu sa viac dočítate v tomto našom článku.

Hashrate

Hashrate je pojem vyjadrujúci celkovú výpočtovú silu vynaloženú v danom čase pri ťažbe danej kryptomeny. Čím je hashrate vyšší, tým je sieť bezpečnejšia.

HODL

HODL je pojem, ktorý vznikol slávnym preklepom na bitcoinovom fóre BitconTalk v roku 2013 pri pokuse o napísanie slova “hold” (čiže držať) v nadpise perexu “I AM HODLING” (autor chcel napísať “I AM HOLDING”). Nakoľko text, v ktorom sa tento preklep objavil, sa stal vďaka úspešnej rade nepredávať bitcoiny, pretože v budúcnosti budú mať výrazne vyššiu cenu, mimoriadne úspešný (stále si ho môžete prečítať tu), bitcoinová komunita si osvojila pojem HODL ako typ stratégie založený na dlhodobom držaní bitcoinov s očakávaním, že ich hodnota bude naďalej prudko rásť.

Zo slova HODL je teda odvodený aj pojem HODLER, čo je prezývka pre človeka, ktorý dlhodobo drží bitcoiny a nepredáva ich.

ICO

ICO je skratka pre pojem Initial Coin offering, čo bol najmä v kryptomenovej horúčke počas roku 2017 obľúbený spôsob financovania (crowdfuningu) nových krypotmenových projektov, obzvlášť tých, ktoré vznikali ako ERC20 tokeny na Ethereum. Do ICO sa v tom období nalialo zo strany retailových investorov viac než 20 miliárd dolárov, no väčšina týchto peňazí skončila veľmi neslávne, nakoľko projekty, ktoré boli takto financované boli buď podvodného charakteru, alebo nenaplnili sľubované. Napriek tomu model ICO naznačil potenciál ako forma financovania nádejných projektov.

KYC

KYC je skratka pojmu Know Your Customer – čiže poznaj svojho klienta. Ide o informácie, ktoré vyžadujú od zákazníkov kryptomenové burzy a zmenárne. Zväčša ide o osobné údaje typu krstné meno, priezvisko, dátum narodenia či miesto bydliska, ale aj rôzne dokumenty potvrdzujúce totožnosť (scany dokladov totožnosti a podob.)

Market Cap, Total Supply, Max Supply

Market Cap (respektíve trhová kapitalizácia) je údaj, ktorý vyjadruje celkovú hodnotu všetkých mincí danej kryptomeny. Napríklad v prípade Bitcoinu je teda Market Cap číslom, ktoré vznikne vynásobením aktuálnej ceny Bitcoinu a počtu aktuálne existujúcich bitcoinov (total supply).

Rôzne kryptomeny majú rôzne definovaný počet – či už ten, ktorý je aktuálne v obehu (total supply), alebo ten, ktorý bude v budúcnosti (max supply). Napríklad Bitocinov bude len 21 miliónov a v obehu je už viac ako 18,5 milióna BTC. Mincí kryptomeny Cardano však bude napokon až 45 miliárd (max supply). To znamená, že je nereálne, aby hodnota jednej mince Cardano (týmto minciam sa hovorí “ADA”) mala raz rovnakú hodnotu ako jeden Bitcoin. Vnímať ceny kryptomien a hodnotiť potenciál ich rastu hodnoty bez zohľadnenia ich existujúceho počtu a ich budúceho počtu je preto chybou.

Mainnet a Testnet

Mainnet je výraz pre riešenie, ktoré je už v ostrej prevádzke – čiže na hlavnej sieti. Testnet je pojem pre riešenie, ktoré sa zatiaľ len testuje mimo hlavnú sieť bez rizika, že by došlo k finančným stratám. Mnohé kryptomeny testujú svoje aktualizácie najprv na testnetoch a až po overení funkčnosti ich implementujú do ostrej prevádzky (mainnetu).

On-chain

On-chain je pojem, pod ktorým si môžete predstaviť reálne transakcie na blockchaine danej kryptomeny. Napríklad ak sa udeje transakcia bitcoinov z jednej adresy na druhú, hovoríme tomu on-chain transakcia, ktorú rovnako ako adresy, medzi ktorými sa realizovala, je možné verejne sledovať. Medzi on-chain transakcie neradíme obchodovanie na burzách, pretože na burzách sa v skutočnosti nedejú žiadne takéto transakcie.

Proof of Work

Proof of Work je konsenzus, ktorý slúži na zabezpečenie decentralizácie a nemennosti blockchainu vďaka dôkazu o práci – teda vykonávania určitej činnosti. V prípade Bitcoinu a niektorých ďalších kryptomien ide o takzvanú ťažbu (mining), pri ktorej sa spotrebúva elektrická energia. Rozdielom medzi Proof of Work a Proof of Stake sme sa venovali v tomto článku.

Proof of Stake

Proof of Stake je konsenzus, ktorý podobne ako Proof of Work, má zabezpečiť decentralizáciu a nemennosť blockchainu. Ako dôkaz však neslúži vykonanie práce, ale ručenie svojim stakeom (podielom). Rozdielom medzi Proof of Work a Proof of Stake sme sa venovali v tomto článku.

Support a rezistencia

Support je pojem pre cenovú oblasť, pri ktorej sa hodnota danej kryptomeny javí byť ako ťažko prelomiteľná, teda predpokladá sa, že s veľkou pravdepodobnosťou cena daného aktíva pod túto hodnotu v dohľadnej dobe neklesne. Opakom supportu je rezistencia, čo je zas cenová oblasť, u ktorej sa predpokladá, že bude problém prekonať ju a dosiahnuť ďalší rast ceny.

Retail / retailový investor

Retailoví investori sú malí investori so zväčša s menej významným kapitálom na investíciu. Na trh však vplývajú svojou početnosťou.

TVL – total value locked

Pod pojmom TVL sa rozumie celková hodnota kryptomien, ktorá je uzamknutá v rámci DeFi projektov.

Ťažiari / Miners

Ťažiari respektíve mineri sú účastníci trhu, ktorí zabezpečujú sieť (napríklad sieť Bitcoinu), za čo dostávajú odmenu v podobe novo vyťažených kryptomien.

Mining pool 

Mining pool respektíve ťažobný pool je združenie rôznych ťažiarov, ktorí spojili svoje úsilie pri ťažbe kryptomien, aby stúpla pravdepodobnosť, že sa im podarí v ťažbe uspieť. Odmenu – teda novo vyťažené kryptomeny (napríklad BTC), si potom rozdelia podľa vopred definovaných podmienok.

OTC / OTC market

OTC trh, respektíve OTC market, je pojem pre mimoburzové obchodovanie kryptomien. Nakoľko sa takéto obchody dejú mimo burzu, nemajú okamžitý vplyv na hodnotu danej kryptomeny. Takéto obchody uprednostňujú najmä inštitúcie, ktoré nechcú, aby svojou aktivitou na burze sami sebe zvýšili nákupnú cenu.

Satoshi Nakamoto

Satosthi Nakamoto je prezývka záhadného tvorcu Bitcoinu, ktorého totožnosť dodnes nikto nepozná. Jeho posledná zmienka na internete sa datuje ešte k roku 2010, kedy bol Bitcoin známy len medzi relatívne úzkou skupinou ľudí. Existujú rôzne teórie o tom, kto to bol od relatívne nádejných až po absurdné typu, že Bitcoin nám priniesli mimozemšťania.

Scam

Scam je skratka označujúca podvod.

Seed

Seed je kombinácia 12 alebo 24 slov, ktorá je alfou a omegou prístupu k daným kryptomenám. Seed si treba strážiť a zabezpečiť ho tak, aby sa nedostal do rúk nikoho, komu dané kryptomeny nepatria. Téme zabezpečenia seedu sme sa venovali v tomto článku.

Shitcoin

Shitcoin je ľudové pomenovanie pre všetky ostatné kryptomeny s výnimkou Bitcoinu obľúbené najmä u bitocinových maximalistov. Umiernenejšie používanie tohto pojmu súvisí s označením kryptomien “druhej ligy”, ktoré nemajú dobrú povesť.

Stablecoin

Stablecoin je špecifický druh kryptomeny, ktorý je kryty iným podkladovým aktívom. Zväčša ide o fiatovú menu – napríklad americký dolár. Príkladom stablecinu je krypotmena USDT, ktorej jedna minca (1 USDT) je rovná jednému americkému doláru. Prečítajte si aj náš článok o stablecoinoch.

Volume

Volume je pojem označujúci celkové objemy obchodovania na danej burze, respektíve u danej kryptomeny, v danom čase. Čím je volume vyššie, tým je aktivita obchodovania väčšia.

Volatilita

Volatilita je pojem označujúci mieru tempa zmeny cien daného aktíva. Ak je volatilita vysoká, znamená to, že dané aktívum rýchlo a výrazne mení svoju hodnotu.

Veľryba

Veľryba a je slangové pomenovanie pre významného hráča na trhu, ktorí disponuje značným množstvom danej kryptomeny a dokáže vďaka tomu do určitej miery ovplyvňovať jej cenu.

Whitepaper

Whitepaper je pomenovanie pre dokumentáciu popisujúcu základne princípy fungovania daného kryptomenového projektu. Slávny je najmä Bitcoin whitepaper. Naopak nie príliš dobrú povesť majú whitepapers, ktoré sa objavovali počas ICO bubliny v roku 2017.

51% útok

51% útok je označenie pre potenciálnu situáciu, pri ktorej jedna entita získa kontrolu nad viac ako 51% celej siete danej kryptomeny, čo by znamenalo, že by dokázala sama bez pomoci inej entity robiť úpravy či už ide o transakcie alebo kód.

Upozornenie
Názory a stanoviská uvedené v tomto článku sú publikované len pre informačné účely a v žiadnom prípade ich nemožno vnímať ako investičnú radu. Žiadny obsah na stránkach Kryptonovinky.sk a Kryptonovinky.com nemožno považovať za finančné, investičné alebo iné poradenstvo. Upozorňujeme, že investovanie do kryptomien môže viesť k stratám.

Upozornenie
Názory a stanoviská uvedené v tomto článku sú publikované len pre informačné účely a v žiadnom prípade ich nemožno vnímať ako investičnú radu. Žiadny obsah na stránkach Kryptonovinky.sk a Kryptonovinky.com nemožno považovať za finančné, investičné alebo iné poradenstvo. Upozorňujeme, že investovanie do kryptomien môže viesť k stratám.

Téme kryptomien sa aktívne venujem od úvodu roka 2018 od momentu, kedy som pochopil, že investovanie do digitálnych mien bez pochopenia danej problematiky nie je dobrý nápad. Aby som sa dovzdelal, začal som o kryptomenách aktívne písať prostrednom portálu Kryptonovinky. Od roku 2020 o nich točím aj videá.

Populárne