Sme aj na sociálnych sieťach

Analýzy

REPORT K BITCOINU: Aké indikátory hrajú v prospech býkov a v prospech medveďov?

Článok

Bitcoin Report
Zdroj: koláž Kryptonovinky, Pixabay.com

Pozreli sme sa na viaceré zaujímavé on-chain dáta Bitcoinu, Google Trends a Crypto Fear & Greed Index, aby sme vám priniesli aktuálny prehľad o tom, v akej situácii je Bitcoin podľa týchto dôležitých indikátorov. Azda vám to pomôže lepšie vyhodnotiť situáciu, či je trh pripravený na ďalší rast, alebo si vyžaduje korekciu (či nebodaj sa blíži cyklus medveďov).

Upozorňujeme, že tieto údaje v žiadnom nemožno chápať ako investičnú radu. Ak sa vám bude tento obsah páčiť, podporte nás jednoducho tým, že nás budete čítať aj naďalej 🙂

Google Trends

História naznačuje, že býčí trh Bitcoinu vždy vrcholí masívnym príchodom retailového kapitálu. Na jeho konci, podobne ako na prelome rokov 2017 a 2018, môžu z tohtto dôvodu prísť o veľké peniaze najmä drobní investori, ktorí prišli do trhu ako poslední a urobili neuvážené investície vo fáze, ktorej sa hovorí „FOMO“ (strach z premeškanej príležitosti). Osobitnú pozornosť si preto pýtajú dáta od Google Trends, ktoré naznačujú, v akej fáze záujmu o Bitcoin sme z pohľadu bežných ľudí. Google Trends nám totiž ukazuje štatistiky samotného vyhľadávania slova „Bitcoin“.

Dobrou správou (pri predpoklade, že vyššie uvedené je pravdou) sa javí byť fakt, že zatiaľ nie sme z pohľadu retailového záujmu o Bitcoin zďaleka ani na na úrovniach zo záveru roka 2017. To znamená, že retailové „FOMO“ podobné záveru roka 2017 tu ešte nie je. 

Trends

Fear and Greed Index

Populárnym nástrojom, ktorý naznačuje súčasnú náladu na trhu je tzv. Fear and Greed Index (indikátor strachu a chamtivosti). Ten totiž v minulosti viackrát veľmi úspešne naznačoval obdobia, kedy je kúpa bitcoinu výhodná a naopak kedy nie. V skratke platilo, že keď na trhu panoval strach (fear), bola to dobrá príležitosť na investíciu a naopak, keď bola na trhu  príliš vysoká chamtivosť (greed), bolo lepšie s  investíciou nejaký ten čas počkať. V súčasnosti nám index naznačuje skôr druhú možnosť. Je totiž na úrovni 93 bodov zo 100, čo naznačuje extrémnu chamtivosť.

Čo hovoria on chain chain dáta?

On chain dáta z analytickej platformy Glassnode sme rozdelili do troch kategórii. Na tie, ktoré hrajú v prospech býkov (pravdepodobnosť rastu), na neutrálne a tie, ktoré nahrávajú medveďom (korekcia ceny alebo dokonca koniec bullrunu).

V prospech býkov

Hashrate

Hashrate je ukazovateľ, ktorý výborne ilustruje náladu ťažiarov Bitcoinu, ktorí zabezpečujú samotnú bezpečnosť siete a overovanie transakcií. Ak ukazovateľ rastie, znamená to, že sú aj pri súčasnej cene ochotní stupňovať svoje úsilie o vyťaženie nových BTC a teda investovať do ťažby ešte viac (či už kúpou nových ASIC minerov alebo vyššou spotrebou energie).

Dobrou správou je, že hashrate aktuálne vytvoril svoje nové historické maximá pri 7-dňovom kĺzavom priemere, čo znamená, že dôvera ťažiarov v rast ceny Bitcoinu je nesmierne vysoká. Vzhľadom na skutočnosť, že práve ťažiari bitcoinu sú tým prvkom celého ekosystému, pre ktorý je Bitcoin viac než len investícia, ale predovšetkým hlavný zdroj príjmu, je to silný býčí signál.

glassnode-studio_bitcoin-mean-hash-rate

Exchange Balance

Ukazovateľ Exchange Balance vyjadruje trend prílevu respektíve odlivu bitcoinov z búrz. Vo všeobecnosti platí predpoklad, že ak bitcoiny mieria na burzy, ich majitelia ich s najväčšou pravdepodobnosťou plánujú predať, čo je medvedí signál. Naopak ak bitcoiny z búrz mieria na súkromné peňaženky, ich držitelia ich plánujú držať dlhšiu dobu, čo môže mať pozitívny vplyv na cenu (znižuje sa strana ponuky).

Na aktuálnom grafe môžete vidieť, že je prevaha na červenej strane, čo znamená, že bitcoiny z búrz mieria na súkromné peňaženky. Platí to aj o období posledných dní, čo hrá v prospech býkov.

Exchange balance

Trend rastúceho odlivu BTC z búrz podčiarkuje aj ďalší dlhodobý graf bilancie BTC na burzách:

glassnode-studio_bitcoin-percent-balance-on-exchanges-all-exchanges

Ak by sa trend na oboch ukazovateľoch otočil a na burzy by začalo mieriť výrazne viac bitcoinov, než z nich odchádza, bol by to silný náznak, že hrozí koniec celého býčieho cyklu.

Spent output Age Bands

Indikátor Spent Output Age Bands pomocou farieb vyjadruje presuny bitcoinov z adries podľa trvania doby, počas sa na nich dané bitcoiny nachádzali. Podľa tohto indikátora sa teda dá identifikovať správanie dlhodobých BTC hodlerov. Čím výraznejšie totiž na grafe prevláda tmavá farba, tým viac presunov BTC sa udialo práve na adresách viacročných hodlerov (inak povedané v tom období HODLeri pristupovali k predaju).

Na grafe nižšie môžete vidieť, že hodleri v závere predošlého cyklu pristupovali k predaju až v čase, kedy Bitcoin začal prudko klesať z ceny 20 000 USD. Ak by sa teda história opakovala,  tento graf nám nepomôže nájsť vrchol cyklu, avšak mohol by naznačovať, kedy je definitívny koniec všetkým „nádejam“.

Dobrou správou je, že súčasná aktivita, teda presuny BTC z adries, ktoré držia hodleri, je blízka nule. Inak povedané zatiaľ neexistujú ani náznaky toho, že by sa dlhodobí držitelia bitcoinov chceli svojich BTC zbaviť a vyberať zisky. 

glassnode-studio_bitcoin-spent-output-age-bands (1)

Neutrálna oblasť

aSOPR

Adjusted SOPR (aSOPR) je vylepšený indikátor SOPR, ktorý vyjadruje pomer medzi predajnou a zaplatenou cenou každého jedného Bitcoinu. Keď sa hodnota nachádza nad úrovňou 1, znamená to, že investori predávali bitcoiny v zisku. Keď sa nachádza pod ňou, znamená to, že predávali v strate. Indikátor naznačuje, že Bitcoin má najväčší priestor pre ďalší rast ceny, keď sa pochybuje tesne nad úrovňou 1. Keď je totiž na vyšších hodnotách, znamená to, že na trhu je veľa nerealizovaného zisku aktívnych investorov, ktorý môže byť v dohľadnej dobe vybraný (pravdepodobnosť poklesu ceny).

Súčasný stav zaraďujeme do neutrálnej kategórie, hoci trend smeruje skôr k medvediemu scenáru – teda, že sa blíži obdobie výberu ziskov a výraznejšej cenovej korekcie. Tá na základe tohto ukazovateľa bude tým väčšia, čím rýchlejším tempom bude rásť cena Bitcoinu a teda bude sa hromadiť na adresách veľrýb veľa nerealizovaných profitov. Korekcia však automaticky neznamená ukončenie celého rastového cyklu. Ako minulosť ukázala, k realizácii ziskov a ku korekcii aj o desiatky percent došlo a v predošlých býčích cykloch viackrát (všimnite si najmä špičky tohto grafu v bullrune 2016-2017 a záverečnú najvyššiu sviečku, ktorá znamenala ukončenie cyklu). 

glassnode-studio_bitcoin-adjusted-sopr-asopr (2)

Adresy s viac ako 1000 BTC (veľryby)

Obľúbeným indikátorom, ktorý môže do výraznej miery vyjadrovať „náladu veľkých hráčov” je graf znázorňujúci počet bitcoinových veľrýb – teda adries, na ktorých sa nachádza aspoň 1000 BTC. História ukázala, že ak počet takýchto adries stúpa, cena Bitcoinu má priestor pre ďalší rast. Naopak ak sa počet takýchto adries dlhšiu dobu znižuje, môže to indikovať, že dochádza k postupnému predaju bitcoinov zo strany veľkých hráčov.

Ako môžete vidieť na grafe, dlhodobý trend je jednoznačný a mimoriadne bullish. Dochádza totiž k veľkej akumulácii bitcoinov v réžii solventných hráčov – teda najmä inštitúcii, ktoré sú zjavne ochodné zvyšovať počet držaných bitcoinov napriek jeho rekordným hodnotám.

glassnode-studio_bitcoin-number-of-addresses-with-balance-≥-1-k

Pri pohľade na graf za posledný mesiac je však zrejmý pokles počtu veľrýb v posledných dňoch (všimnite si pokles po 9. februári), čo môže ale nemusí naznačovať otáčanie sa trendu. Aj z tohto dôvodu sme tento ukazovateľ nezaradili do kategórie „v prospech býkov“, ale len do neutrálnej kategórie. Nutné je však uviesť, že ide len o trend posledných dní a preto robiť unáhlené závery by bolo veľkou chybou. Upozorňujeme hlavne na to, že pokles počtu veľrýb sa udial nárazovo a ešte vo výraznejšej miere aj v polovici januára a následne začal opäť prudko rásť.

glassnode-studio_bitcoin-number-of-addresses-with-balance-≥-1-k (1)

Sledovať tento graf z dlhodobého hľadiska je však dozaista užitočné. Ak by trend počtu BTC veľrýb dlhodobo klesal, mohlo by to naznačovať, že veľkí hráči sa domnievajú, že celý rastový cyklus sa blíži pomaly ku koncu. Inštitúcie, ktoré držia viac ako 1000 BTC, sú si dobré vedomé, že nemôžu predať všetko naraz, ak chcú predávať výhodne. Trend poklesu počtu veľrýb by teda mohol naznačovať, že postupne mieria k výberu ziskov, tak ako sa to dialo v priebehu posledných mesiacov bullrunu v roku 2017. Vidieť to môžete tu:

glassnode-studio_bitcoin-number-of-addresses-with-balance-≥-1-k (2)

 

V prospech medveďov

MVRV Z-Score

MVRV Ratio Z-Score je vylepšeným indikátorom MVRV Ratio, teda indikátoru, ktorý vyjadruje pomer medzi trhovou kapitalizáciou Bitcoinu a jeho realizovanou kapitalizáciou (realizovaná kapitalizácia je údaj vypočítaný na základe ceny každého jedného vyťaženého Bitcoinu v čase, kedy sa posledný krát presunul v rámci blockchainu). Indikátor  pomáha určiť, kedy sa Bitcoin predáva “za férovú hodnotu“.

Súčasný stav naznačuje, že sa blížime červenej zóne, ktorá sa v minulosti viackrát (nie však vždy!) ukázala byť oblasťou naznačujúcou koniec býčieho cyklu. Aktuálny stav teda hrá do karát predpokladu, že by sa mohol blížiť záver býčieho cyklu. Nutné je však doplniť, že Bitcoin do červenej zóny ešte nevstúpil, hoci sa k nej približuje.

 

Net Unrealized profit/Loss (NUPL)

Net Untrealized Profit/Loss (NUPL) graficky znázorňuje obdobia nálad na trhu. Možno ho prirovnať k Crypto Fear and Greed indexu, no funguje na základe odlišných dát. Investorov aktuálne zaujíma hlavne z dôvodu sledovania, ako blízko je Bitcoin „modrej zóny“, ktorá vyjadruje chamtivosť na trhu. V minulosti totiž vždy platilo, že keď sa BTC dostal do modrej zóny, došlo k ukončeniu býčieho cyklu a trh začali ovládať „medvede“. Naposledy sa tak stálo krátko pred tým, ako v decembri 2017 vytvoril svoje vtedajšie rekordné maximum 20 000 USD.

Súčasný stav hovorí, že Bitcoin je modrej zóny nesmierne blízko. Stalo sa tak aj v čase, kedy vytvoril maximum 42 tisíc USD koncom roka 2020 a scenár sa opakuje aj teraz, kedy cenu BTC vyhnala na nové maximá správa o kúpe bitcoinov firmou Tesla. Ak by sme brali tento graf „za slovo“, vstup do modrej zóny by bol silným signálom, že bullrun sa končí a trh ovládnu medvede. Upozorňujeme však, že predošlé býčie cykly boli v réžii retailového kapitálu a nie inštitúcii, ktoré teraz prichádzajú do trhu. 

Tento graf a taktiež graf nerealizovaného zisku z historického pohľadu naznačujú, že ak má býčí trh trvať viac než už len niekoľko týždňov, ideálne by bolo, keby sa Bitcoin stabilizoval a došlo k realizácii ziskov, ktoré boli nadobudnuté v predošlých týždňoch. Inak povedané, Bitocinu by mohlo prospieť, keby sa dočkal cenovej korekcie. 

glassnode-studio_bitcoin-net-unrealized-profit-loss-nupl (3)

Video o indikátoroch Glassnode

Ak vás zaujíma, o čom všetkom hovoria indikátory od Glassnode, pozrite si aj nasledujúce video:

Upozornenie
Názory a stanoviská uvedené v tomto článku sú publikované len pre informačné účely a v žiadnom prípade ich nemožno vnímať ako investičnú radu. Žiadny obsah na stránkach Kryptonovinky.sk a Kryptonovinky.com nemožno považovať za finančné, investičné alebo iné poradenstvo. Upozorňujeme, že investovanie do kryptomien môže viesť k stratám.

Upozornenie
Názory a stanoviská uvedené v tomto článku sú publikované len pre informačné účely a v žiadnom prípade ich nemožno vnímať ako investičnú radu. Žiadny obsah na stránkach Kryptonovinky.sk a Kryptonovinky.com nemožno považovať za finančné, investičné alebo iné poradenstvo. Upozorňujeme, že investovanie do kryptomien môže viesť k stratám.

Téme kryptomien sa aktívne venujem od úvodu roka 2018 od momentu, kedy som pochopil, že investovanie do digitálnych mien bez pochopenia danej problematiky nie je dobrý nápad. Aby som sa dovzdelal, začal som o kryptomenách aktívne písať prostrednom portálu Kryptonovinky. Od roku 2020 o nich točím aj videá.

Populárne